Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί «Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021» (Κ.Δ.Π 158/2021) o κάθε εργοδότης οφείλει να ορίσει και εκπαιδεύσει πρόσωπα για:
▪️να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων που υπάρχουν ή μπορεί να δημιουργηθούν στην εγκατάσταση, στο υποστατικό ή/και στην επιχείρησή του και
▪️να του παρέχουν συμβουλευτική βοήθεια για τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την προστασία των εργοδοτουμένων και άλλων προσώπων στον χώρο εργασίας.
Τα πρόσωπα αυτά αποτελούν την ΕΣΥΠΠ (Εσωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης).
Η Anaplasis Business Consultants σε συνεργασία με την ΙΗΕ Academy οργανώνουν το επισυναπτόμενο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)»
Το πρόγραμμα αυτό ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές ενότητες και διάρκεια εκπαίδευσης των ΕΣΥΠΠ, όπως έχει καθοριστεί στο «περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 238/2021)».
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο academy@iheducation.eu ή καλέστε στο 70001020.
Το σεμινάριο είναι επιχορηγημένο απο την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου – ΑνΑΔ
         

Related Post

OCTOBER 11, 2022

Σχέδιο Ψηφιακής...

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων...

0

SEPTEMBER 13, 2022

Σεμινάρια Β΄...

Σεμινάρια Β’ Εξαμήνου 2022

0

APRIL 18, 2022

Οδηγός μέτρων...

Ο παρόν οδηγός έχει ως σκοπό να περιγράψει τα...

0

MAY 3, 2020

Strategy for reopening the...

The government of Cyprus on April 29th announced its strategy and plan for reopening the...

0
X