Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων απευθύνεται τόσο σε νέες, όσο και σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης, της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (νέο λογισμικό, ψηφιακό μάρκετινγκ, εξοπλισμό, χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου, κτλ.)

Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. συγχρηματοδοτούν το σχέδιο αυτό, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Στόχοι:

  • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
  • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας

Μη Δικαιούχοι:

  • Επιχειρήσεις που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων.
  • Επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
  • Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε:

  • Πλήρη ενημέρωση σχετικά με το «Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης».
  • Αξιολόγηση της εταιρείας για την συμμετοχή της στο σχέδιο.
  • Καθοδήγηση στην συλλογή των πληροφοριών και αποδειχτικών στοιχείων.
  • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.

Περίληψη Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης 2022

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

25736999, 70001020

info@iheducation.eu

Related Post

SEPTEMBER 13, 2022

Σεμινάρια Β΄...

Σεμινάρια Β’ Εξαμήνου 2022

0

APRIL 18, 2022

Οδηγός μέτρων...

Ο παρόν οδηγός έχει ως σκοπό να περιγράψει τα...

0

APRIL 7, 2022

Εκπαίδευση...

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί «Διαχείρισης...

0

MARCH 16, 2022

Εκτίμηση...

Click here to read the guideline

0

MAY 3, 2020

Strategy for reopening the...

The government of Cyprus on April 29th announced its strategy and plan for reopening the...

0

APRIL 29, 2020

Useful Website Resources for...

Piges gia Ksenodoxous

0
X